User Tools

Site Tools


odvody

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
odvody [2019/12/20 11:50]
signumbelli1914
odvody [2019/12/20 11:55] (current)
signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868 (to mělo cca 41 milionů obyvatel). Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let. Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868 (to mělo cca 41 milionů obyvatel). Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let.
  
-Podle branného zákona z roku 1889 byl počet zařazených do armády každého roku omezen na cca 103 000 mužů pro společnou armádu a 10 000 pro Landwehr a 12 500 pro honvéd((ZDENĚK JINDRA: Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918:​ Lidský potenciál na frontě a v zázemí, https://​historicalsociology.cuni.cz/​HS-23-version1-6jindra.pdf)) ((Prit Buttar: Collision of Empires, str. 70. uvádí 31 000 pro Landwehr plus honvéd, ale to bude pro pozdější období; navíc tam píše, že většina z nich byla po dvou letech poslána na dlouhodobou dovolenou, což si myslím, že je omyl, ale mohlo by to znamenat, že skutečně sloužily jen cca 2/3 odvedených.))+Podle branného zákona z roku 1889 byl počet zařazených do armády každého roku omezen na 125 500 mužů -- 103 000 mužů pro společnou armádu a 10 000 pro Landwehr a 12 500 pro honvéd((ZDENĚK JINDRA: Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918:​ Lidský potenciál na frontě a v zázemí, https://​historicalsociology.cuni.cz/​HS-23-version1-6jindra.pdf)) ((Prit Buttar: Collision of Empires, str. 70. uvádí 31 000 pro Landwehr plus honvéd, ale to bude pro pozdější období; navíc tam píše, že většina z nich byla po dvou letech poslána na dlouhodobou dovolenou, což si myslím, že je omyl, ale mohlo by to znamenat, že skutečně sloužily jen cca 2/3 odvedených.))
  
-V roce 1902 byl přijat nový branný zákon, podle něhož měl počet rekrutů vzrůst na 155 000 ročně, ale nebyl schválen uherskou sněmovnou; v roce 1908 činil cca 135 000(?), pak zřejmě vzrostl na těch cca 150 000. Podle nového branného zákona z roku 1912 měl vzrůst na 181 000 (1912), 206 000 (1913), resp. 217 000 (1914)((https://​historicalsociology.cuni.cz/​HS-23-version1-6jindra.pdf)),​ z toho v Předlitavsku 115 000 (1914). (Počet obyvatel Rakouska-Uherska vzrostl do roku 1914 cca na 52 milionů).+V roce 1902 byl přijat nový branný zákon, podle něhož měl počet rekrutů vzrůst na 155 000 ročně, ale nebyl schválen uherskou sněmovnou; v letech ​1908-1910 činil cca 135 000, pak zřejmě vzrostl na těch cca 150 000. Podle nového branného zákona z roku 1912 měl vzrůst na 181 000 (1912), 206 000 (1913), resp. 217 000 (1914)((https://​historicalsociology.cuni.cz/​HS-23-version1-6jindra.pdf)),​ z toho v Předlitavsku 115 000 (1914). (Počet obyvatel Rakouska-Uherska vzrostl do roku 1914 cca na 52 milionů).
  
 Před odvodní komise se každým rokem dostavilo cca 450 000 mužů (platí pro období těsně před rokem 1914). Když počítáme,​ že bylo odvedeno cca 150 000 mužů, znamená to, že bylo v tomto období v RU každoročně vycvičeno 0,29 % populace, kdežto ve Francii 0,75 %, v Německu 0,49 % a v Rusku 0,35 %. (Po zvýšení v roce 1914 by podíl vycvičených vzrostl na 0,41 %.) Před odvodní komise se každým rokem dostavilo cca 450 000 mužů (platí pro období těsně před rokem 1914). Když počítáme,​ že bylo odvedeno cca 150 000 mužů, znamená to, že bylo v tomto období v RU každoročně vycvičeno 0,29 % populace, kdežto ve Francii 0,75 %, v Německu 0,49 % a v Rusku 0,35 %. (Po zvýšení v roce 1914 by podíl vycvičených vzrostl na 0,41 %.)
odvody.txt · Last modified: 2019/12/20 11:55 by signumbelli1914