User Tools

Site Tools


odvody

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
odvody [2019/12/20 11:50]
signumbelli1914
odvody [2019/12/20 11:55] (current)
signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868 (to mělo cca 41 milionů obyvatel). Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let. Všeobecná povinná vojenská služba byla v Rakousku-Uhersku zavedena roku 1868 (to mělo cca 41 milionů obyvatel). Týkala se veškeré mužské populace ve věku 19--42 let.
  
-Podle branného zákona z roku 1889 byl počet zařazených do armády každého roku omezen na cca 103 000 mužů pro společnou armádu a 10 000 pro Landwehr a 12 500 pro honvéd((ZDENĚK JINDRA: Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí, https://historicalsociology.cuni.cz/HS-23-version1-6jindra.pdf)) ((Prit Buttar: Collision of Empires, str. 70. uvádí 31 000 pro Landwehr plus honvéd, ale to bude pro pozdější období; navíc tam píše, že většina z nich byla po dvou letech poslána na dlouhodobou dovolenou, což si myslím, že je omyl, ale mohlo by to znamenat, že skutečně sloužily jen cca 2/3 odvedených.))+Podle branného zákona z roku 1889 byl počet zařazených do armády každého roku omezen na 125 500 mužů -- 103 000 mužů pro společnou armádu a 10 000 pro Landwehr a 12 500 pro honvéd((ZDENĚK JINDRA: Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí, https://historicalsociology.cuni.cz/HS-23-version1-6jindra.pdf)) ((Prit Buttar: Collision of Empires, str. 70. uvádí 31 000 pro Landwehr plus honvéd, ale to bude pro pozdější období; navíc tam píše, že většina z nich byla po dvou letech poslána na dlouhodobou dovolenou, což si myslím, že je omyl, ale mohlo by to znamenat, že skutečně sloužily jen cca 2/3 odvedených.))
  
-V roce 1902 byl přijat nový branný zákon, podle něhož měl počet rekrutů vzrůst na 155 000 ročně, ale nebyl schválen uherskou sněmovnou; v roce 1908 činil cca 135 000(?), pak zřejmě vzrostl na těch cca 150 000. Podle nového branného zákona z roku 1912 měl vzrůst na 181 000 (1912), 206 000 (1913), resp. 217 000 (1914)((https://historicalsociology.cuni.cz/HS-23-version1-6jindra.pdf)), z toho v Předlitavsku 115 000 (1914). (Počet obyvatel Rakouska-Uherska vzrostl do roku 1914 cca na 52 milionů).+V roce 1902 byl přijat nový branný zákon, podle něhož měl počet rekrutů vzrůst na 155 000 ročně, ale nebyl schválen uherskou sněmovnou; v letech 1908-1910 činil cca 135 000, pak zřejmě vzrostl na těch cca 150 000. Podle nového branného zákona z roku 1912 měl vzrůst na 181 000 (1912), 206 000 (1913), resp. 217 000 (1914)((https://historicalsociology.cuni.cz/HS-23-version1-6jindra.pdf)), z toho v Předlitavsku 115 000 (1914). (Počet obyvatel Rakouska-Uherska vzrostl do roku 1914 cca na 52 milionů).
  
 Před odvodní komise se každým rokem dostavilo cca 450 000 mužů (platí pro období těsně před rokem 1914). Když počítáme, že bylo odvedeno cca 150 000 mužů, znamená to, že bylo v tomto období v RU každoročně vycvičeno 0,29 % populace, kdežto ve Francii 0,75 %, v Německu 0,49 % a v Rusku 0,35 %. (Po zvýšení v roce 1914 by podíl vycvičených vzrostl na 0,41 %.) Před odvodní komise se každým rokem dostavilo cca 450 000 mužů (platí pro období těsně před rokem 1914). Když počítáme, že bylo odvedeno cca 150 000 mužů, znamená to, že bylo v tomto období v RU každoročně vycvičeno 0,29 % populace, kdežto ve Francii 0,75 %, v Německu 0,49 % a v Rusku 0,35 %. (Po zvýšení v roce 1914 by podíl vycvičených vzrostl na 0,41 %.)
odvody.txt · Last modified: 2019/12/20 11:55 by signumbelli1914