User Tools

Site Tools


odkazy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
odkazy [2018/09/23 17:23]
signumbelli1914 [Projekty]
odkazy [2019/12/29 20:32] (current)
signumbelli1914 [Jiné - neroztříděno]
Line 92: Line 92:
 | |Vojenské hřbitovy v různých státech (nemnoho, ale např. Itálie...)|[[http://​www.ww1cemeteries.com/​othercemeteries/​world_war_one_cemetery_index.htm]]| | |Vojenské hřbitovy v různých státech (nemnoho, ale např. Itálie...)|[[http://​www.ww1cemeteries.com/​othercemeteries/​world_war_one_cemetery_index.htm]]|
 | |Fond vojenských hrobů v Krakowě|[[http://​www.szukajwarchiwach.pl/​29/​275/​0/​-/​str/​1/​15#​tabJednostki]]| | |Fond vojenských hrobů v Krakowě|[[http://​www.szukajwarchiwach.pl/​29/​275/​0/​-/​str/​1/​15#​tabJednostki]]|
 +| |Východní fronta po skončení války|[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=4gqovVXjzo8&​fbclid=IwAR0uQasCJlPMsnrYxS9UJXwDRcMMpgoAJO3tiqOooPO8bbegBJIAeXVnJeE]]|
odkazy.1537716197.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)