User Tools

Site Tools


odb_rumunsko_191611

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

odb_rumunsko_191611 [2018/05/08 19:52]
odb_rumunsko_191611 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ordre de bataille, Rumunsko, začátek listopadu 1916 ======
 +
 +zdroje:
 +   - OULK, B5/L24
 +   - JOHN DIXON-NUTTALL
 +mapy:
 +  * 
 +  * 
 +
 +
 +  * Vojskový front (Heeresfront) Arcivévody Karla
 +    * německá 9. armáda
 +      * r.u. Skupina Szivó
 +        * 145. pěší brigáda
 +        * Dunajská skupina
 +      * německý LIV. sbor
 +        * 11. bavorská pěší divize
 +        * německá 301. pěší divize
 +          * r.u. 144. pěší brigáda
 +      * německý jezdecký sbor Schmettow
 +        * německá 6. jezdecká divize
 +        * německá 7. jezdecká divize
 +        * německá 41. pěší divize --- přijíždí
 +        * německá 109. pěší divize --- přijíždí
 +      * Skupina Kraft
 +        * r.u 73. pěší divize
 +          * 10. horská brigáda
 +          * 15. bavorská záložní pěší brigáda
 +        * Alpenkorpsdivision
 +          * 2. horská brigáda (přidělena)
 +        * německá 216. pěší divize --- přijíždí od Jižní armády
 +      * německý I. záložní sbor
 +        * 8. horská brigáda
 +        * 12. bavorská pěší divize
 +        * německá 76. záložní divize
 +        * německá Sedmihradská jezdecká brigáda
 +      * německý XXXIX. záložní sbor
 +        * 51. honvédská pěší divize
 +        * německá 187. pěší divize
 +        * německá 89. pěší divize
 +    * r.u. 1. armáda
 +