User Tools

Site Tools


noviny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
noviny [2014/12/10 22:21]
signumbelli1914 [Slovenské noviny 1914-1918]
noviny [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Noviny ====== ====== Noviny ======
-==== Slovenské noviny 1914-1918 ====+==== Slovenská národná knižnica ==== 
 +[[http://www.snk.sk/sk/katalogy/hlavne-katalogy/katalog-digitalna-kniznica.html|Katalóg digitálna knižnica]] 
 +\\ 
 +\\
 [[http://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/]] [[http://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/]]
 \\ \\
 Ty noviny se jmenují "Slovenské noviny" - při náhodném nahlédnutí jsou tam zajímavé zprávy z bojišť Ty noviny se jmenují "Slovenské noviny" - při náhodném nahlédnutí jsou tam zajímavé zprávy z bojišť
-\\ 
-dostupné na [[http://www.snk.sk/sk/|Slovenská národná knižnica]] 
 \\ \\
 ==== Australian Newspapers Digitisation Program ==== ==== Australian Newspapers Digitisation Program ====
- 
 [[https://trove.nla.gov.au/ndp/del/home|Australian Newspapers Digitisation Program]] [[https://trove.nla.gov.au/ndp/del/home|Australian Newspapers Digitisation Program]]
noviny.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)