User Tools

Site Tools


noviny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

noviny [2014/12/10 22:21]
signumbelli1914 [Slovenské noviny 1914-1918]
noviny [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Noviny ====== 
-==== Slovenské noviny 1914-1918 ==== 
-[[http://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/]] 
-\\ 
-Ty noviny se jmenují "Slovenské noviny" - při náhodném nahlédnutí jsou tam zajímavé zprávy z bojišť 
-\\ 
-dostupné na [[http://www.snk.sk/sk/|Slovenská národná knižnica]] 
-\\ 
-==== Australian Newspapers Digitisation Program ==== 
  
-[[https://trove.nla.gov.au/ndp/del/home|Australian Newspapers Digitisation Program]] 
noviny.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)