User Tools

Site Tools


mirova_sluzba

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mirova_sluzba [2019/12/27 19:18]
signumbelli1914 [Služba v záloze]
mirova_sluzba [2020/04/07 08:37] (current)
signumbelli1914 [Typický průběh vojenské služby v Rakousku-Uhersku]
Line 34: Line 34:
 ====== Typický průběh vojenské služby v Rakousku-Uhersku ====== ====== Typický průběh vojenské služby v Rakousku-Uhersku ======
  
-Následující soupis udává průběh vojenské služby u muže, který byl odveden při prvním odvodu ve svých 21 letech, v případě odvodu na druhý nebo až třetí pokus mohl být tedy o rok či dva posunut (o onen rok či dva méně strávil takový člověk v záloze pěšího pluku / nebo domobraně 1. výzvy?):+Následující soupis udává průběh vojenské služby u muže, který byl odveden při prvním odvodu ve svých 21 letech, v případě odvodu na druhý nebo až třetí pokus mohl být tedy o rok či dva posunut (o onen rok či dva méně strávil takový člověk v domobraně 1. výzvy):
  
 ^Věk((rozhodujícím kritériem bylo, ve kterém kalendářním roce muž dosáhl požadovaného roku věku; 21 let tedy znamená "rok, v němž muž dosáhne věku 21 let"))^Délka^Služba^^ ^Věk((rozhodujícím kritériem bylo, ve kterém kalendářním roce muž dosáhl požadovaného roku věku; 21 let tedy znamená "rok, v němž muž dosáhne věku 21 let"))^Délka^Služba^^
mirova_sluzba.txt · Last modified: 2020/04/07 08:37 by signumbelli1914