User Tools

Site Tools


karel_polacek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
karel_polacek [2014/12/23 23:41]
signumbelli1914 [Životopis Karla Poláčka]
karel_polacek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 17: Line 17:
 Tyto knihy jsou silně autobiografické (Poláčkovým alter egem je v nich student Jaroslav Štědrý), všechny postavy mají reálnou předlohu (některé nemají ani změněné jméno) a všechna místa, od cvičiště a ubytovny v České Lípě až po pozice na frontě, jsou zobrazena s největší pravděpodobností podle skutečnosti. Tyto knihy jsou silně autobiografické (Poláčkovým alter egem je v nich student Jaroslav Štědrý), všechny postavy mají reálnou předlohu (některé nemají ani změněné jméno) a všechna místa, od cvičiště a ubytovny v České Lípě až po pozice na frontě, jsou zobrazena s největší pravděpodobností podle skutečnosti.
 ===== Životopis Karla Poláčka ===== ===== Životopis Karla Poláčka =====
-[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]+[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]\\
 [[http://www.rozhlas.cz/pred100lety/cesi/_zprava/kde-byl-zakopan-karel-polacek--1408885|Před 100. lety, život za 1. světové - projekt Českého rozhlasu]] [[http://www.rozhlas.cz/pred100lety/cesi/_zprava/kde-byl-zakopan-karel-polacek--1408885|Před 100. lety, život za 1. světové - projekt Českého rozhlasu]]
karel_polacek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)