User Tools

Site Tools


karel_konrad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

karel_konrad [2018/05/08 19:52]
karel_konrad [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Karel Konrád (1899-1971) ======
 +Karel Konrád byl český spisovatel a novinář, člen skupiny Devětsil.
 +
 +===== Karel Konrád za Velké války =====
 +
 +Karel Konrád narukoval hned po maturitě v roce 1917.
 +
 +===== Dílo Karla Konráda a Velká válka =====
 +
 +Své zážitky ze studentských let a zkušenost chlapců, kteří narukovali v posledním roce války, popsal Karel Konrád v románu Rozchod, který líčí nejen rok 1918, ale i tažení na Slovensko v roce 1919.
 +
 +===== Životopis Karla Konráda =====
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Karel_Konrád_(novinář)|wikipedia]]