User Tools

Site Tools


jednotky_mapy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jednotky_mapy [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
jednotky_mapy [2021/03/11 22:06] (current)
signumbelli1914 [Mapy doplňovacích obvodů]
Line 6: Line 6:
   * [[http://ee.valka.cz/doc/img/2208.jpeg|Doplňovací obvody uherské (zalitavské) zeměbrany (honvéd)]]   * [[http://ee.valka.cz/doc/img/2208.jpeg|Doplňovací obvody uherské (zalitavské) zeměbrany (honvéd)]]
  
 +{{:159599075_4538253326190873_851018109180051022_o.jpg?direct&600}}
 +
 +
 +Mapa doplňovacích obvodů pěších pluků s barevným označením odpovídajícím výložkám pluků (autor: Ondřej Král)
 ====== Doplňovací obvody v r. 1914 ====== ====== Doplňovací obvody v r. 1914 ======
 ^ sbor  ^ doplňovací obvod  ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^ ^ sbor  ^ doplňovací obvod  ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^
jednotky_mapy.1561209045.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1