User Tools

Site Tools


jednotky_mapy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jednotky_mapy [2016/07/24 17:48]
signumbelli1914 [Doplňovací obvody v r. 1914]
jednotky_mapy [2016/08/09 21:48]
signumbelli1914 [tento nadpis je tady kvůli editačnímu čudlíku :)]
Line 21: Line 21:
 | ::: | :::                 | Boskovice ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Boskovice ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
 | ::: | :::                 | Vyškov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Vyškov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
-| ::: | Znojmo (Znaim) ​     | Moravská Budějovice ​ |IR99 | | |       ​| ​      
-| ::: | :::                 | Znojmo ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Moravský Krumlov ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Mikulov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Hustopeče ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   ​|  ​ 
 | ::: | Jihlava (Iglau) ​    | Dačice ​ |IR81 | |     ​| ​      ​| ​     ​ | ::: | Jihlava (Iglau) ​    | Dačice ​ |IR81 | |     ​| ​      ​| ​     ​
 | ::: | :::                 | Jihlava ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Jihlava ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
Line 62: Line 57:
 | ::: | ::: | DR3  | ::: | | ::: | ::: | DR3  | ::: |
 | Györ | IR19 | | FJB11 |  | Györ | IR19 | | FJB11 |
-| Neusandez | 20 |   |   |  +| Neusandez | IR20 |   |   |  
-| Caslau | 21 |   |   |  +Čáslav (CaslauIR21 |   |   |  
-| Sinj | 22 |   |   |  +| Sinj | IR22 |   |   |  
-| Zombor | 23 |   |   |  +| Zombor | IR23 |   |   |  
-| Kolomea | 24 | DR9 |   |  +| Kolomea | IR24 | DR9 |   |  
-| Losoncz | 25 |   | FJB29 |  +Lučenec (LosonczIR25 |   | FJB29 |  
-| Esztergom | 26 |   |   |  +Ostřihom (EsztergomIR26 |   |   |  
-| Graz | 27 |   | FJB9 |  +Štýrský Hradec (GrazIR27 | | FJB9 |  
-| Prag | 28 | DR7 |   |  +Praha (PragIR28 | DR7 |   |  
-| Nagybecskerek | 29 |   |   |  +| Nagybecskerek | IR29 |   |   |  
-| Lemberg | 30 | UR4 | FJB18 | +Lvov (LembergIR30 | UR4 | FJB18 |
 | Nagyszeben (Hermannstadt) | 31 | HR2 | FJB23 |  | Nagyszeben (Hermannstadt) | 31 | HR2 | FJB23 |
 | Budapest | 32 | HR7 | FJB24 |  | Budapest | 32 | HR7 | FJB24 |
jednotky_mapy.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)