User Tools

Site Tools


jednotky_mapy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
jednotky_mapy [2016/07/24 17:48]
signumbelli1914 [Doplňovací obvody v r. 1914]
jednotky_mapy [2016/07/24 17:49]
signumbelli1914 [Doplňovací obvody v r. 1914]
Line 21: Line 21:
 | ::: | :::                 | Boskovice ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Boskovice ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
 | ::: | :::                 | Vyškov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Vyškov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
-| ::: | Znojmo (Znaim) ​     | Moravská Budějovice ​ |IR99 | | |       ​| ​      
-| ::: | :::                 | Znojmo ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Moravský Krumlov ​ |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Mikulov ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | 
-| ::: | :::                 | Hustopeče ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   ​|  ​ 
 | ::: | Jihlava (Iglau) ​    | Dačice ​ |IR81 | |     ​| ​      ​| ​     ​ | ::: | Jihlava (Iglau) ​    | Dačice ​ |IR81 | |     ​| ​      ​| ​     ​
 | ::: | :::                 | Jihlava ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   | | ::: | :::                 | Jihlava ​       |:::  |  :::   ​| ​ :::   ​| ​   :::   |
jednotky_mapy.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)