User Tools

Site Tools


jaroslav_hasek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaroslav_hasek [2014/05/16 14:11]
signumbelli1914
jaroslav_hasek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 15: Line 15:
 Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy **Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky**, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní). Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy **Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky**, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní).
  
-Povídky jsou dostupné na http://palmknihy.cz/web/kniha/opravdu-hodne-povidek-od-jaroslava-haska-12628.htm+Haškovi povídky jsou dostupné na http://palmknihy.cz/web/kniha/opravdu-hodne-povidek-od-jaroslava-haska-12628.htm
  
 ===== Životopis Jaroslava Haška ===== ===== Životopis Jaroslava Haška =====
jaroslav_hasek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)