User Tools

Site Tools


jaroslav_hasek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jaroslav_hasek [2018/05/08 19:52]
jaroslav_hasek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jaroslav Hašek (1883-1923) ======
  
 +Jaroslav Hašek byl český spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury.
 +
 +===== Jaroslav Hašek za Velké války =====
 +
 +Jaroslav Hašek byl odveden roku 1906((Josef Lada: Kronika mého života uvádí 1908, ale zde jde zřejmě o mýlku v letopočtu)) a v říjnu 1906 zařazen do školy pro jednoroční dobrovolníky u pražského 28. pluku((Josef Lada uvádí 91. pěší pluk, ale zde jde opět zřejmě o mýlku způsobenou Haškovým pozdějším působením v tomto pluku)). Krátce po nástupu služby byl však při dodatečné prohlídce uznán služby neschopným a krátce na to superarbitrován((již před koncem roku byl prokazatelně opět v civilu)). Při vypuknutí války proto nebyl povolán.
 +
 +Jaroslav Hašek byl uznán za schopného vojenské služby až v zimě 1914/1915 při některém z dodatečných odvodů a krátce na to povolán. V únoru 1915((E.A.Longden:​ Můj přítel Jaroslav Hašek)) odjíždí z Prahy, kde žil, do Českých Budějovic ke kádru 91. pěšího pluku, kde nastoupil službu 17.2.1915. Zde nastupuje do školy jednoročních dobrovolníků,​ z níž je posléze vyloučen, absolvuje výcvik, přesun náhradního praporu do Királyhídy (Brück nad Litavou) a nakonec s 12. pochodovým praporem 91. pěšího pluku na konci července 1915 odjíždí na frontu do Haliče.
 +
 +V září 1915 padl do ruského zajetí a do léta 1916 byl v zajateckém táboře Totskoje. Vstoupil do československých legií, kde sloužil jako písař, emisar náborové komise, pak byl přeložen ke spojovacímu oddílu, kulometnému oddílu (s tím absolvoval bitvu u Zborova) a do kanceláře 1. střeleckého pluku. Poté publikoval v časopisech československých legií (mimo jiné protibolševické články). V březnu 1918 odjel do Moskvy a v dubnu 1918 vstoupil do Rudé armády. V té zastával různé funkce (ředitel tiskárny, náčelník pro styk s cizinci, velitel oddílu Čuvašů, zástupce vojenského velitele bugulmského okresu...) a nakonec v prosinci 1920 odjel i se svou ruskou ženou zpět do Prahy.
 +
 +===== Dílo Jaroslava Haška a Velká válka =====
 +
 +Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy **Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky**, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní).
 +
 +Haškovi povídky jsou dostupné na http://​palmknihy.cz/​web/​kniha/​opravdu-hodne-povidek-od-jaroslava-haska-12628.htm
 +
 +===== Životopis Jaroslava Haška =====
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Jaroslav_Hašek|wikipedia]]
 +\\
 +[[http://​svejkmuseum.cz/​hasek.htm|Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka]]