User Tools

Site Tools


jaroslav_hasek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaroslav_hasek [2013/12/08 18:18]
77.242.95.76 [Dílo Jaroslava Haška a Velká válka]
jaroslav_hasek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 15: Line 15:
 Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy **Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky**, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní). Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy **Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky**, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní).
  
 +Haškovi povídky jsou dostupné na http://​palmknihy.cz/​web/​kniha/​opravdu-hodne-povidek-od-jaroslava-haska-12628.htm
  
 ===== Životopis Jaroslava Haška ===== ===== Životopis Jaroslava Haška =====
jaroslav_hasek.1386523083.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:38 (external edit)