User Tools

Site Tools


jaromir_john

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jaromir_john [2013/11/24 09:18]
88.100.126.244 vytvořeno
jaromir_john [2019/06/22 15:10] (current)
Line 10: Line 10:
  
 S Velkou válkou jsou bezprostředně spojena první literární díla Jaromíra Johna, která vznikla ještě za války: S Velkou válkou jsou bezprostředně spojena první literární díla Jaromíra Johna, která vznikla ještě za války:
-  Listy z vojny, jež jsem psal synovi (1917) +  Listy z vojny, jež jsem psal synovi (1917) 
-  U táborového ohně (1917) +  U táborového ohně (1917) 
-  Humoresky (1918) +  Humoresky (1918) 
-  Večery na slamníku (1917--1920)+  Večery na slamníku (1917--1920)
  
 ===== Životopis Jaromíra Johna ===== ===== Životopis Jaromíra Johna =====
 [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaromír_John|wikipedia]] [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaromír_John|wikipedia]]
  
jaromir_john.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)