User Tools

Site Tools


jaromir_john

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jaromir_john [2018/05/08 19:52]
jaromir_john [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jaromír John (1882-1952) ======
 +
 +Jaromír John, vlastním jménem Bohumil Markalous byl český spisovatel, novinář, středoškolský a vysokoškolský učitel, výtvarný estetik, výchovný pracovník a výtvarný kritik.
 +
 +===== Jaromír John za Velké války =====
 +
 +Jaromír John narukoval v roce 1915 a sloužil ve vozatajském oddíle na balkánské frontě. V roce 1916 dostal v Albánii úplavici a dočasně ochrnul na nohy. Od roku 1917 (do 1920) vycházely v Lidových novinách jeho povídky z prostředí vojenského zázemí, které byly později vydány knižně pod titulem Večery na slamníku.
 +
 +===== Dílo Jaromíra Johna a Velká válka =====
 +
 +S Velkou válkou jsou bezprostředně spojena první literární díla Jaromíra Johna, která vznikla ještě za války:
 +  * Listy z vojny, jež jsem psal synovi (1917)
 +  * U táborového ohně (1917)
 +  * Humoresky (1918)
 +  * Večery na slamníku (1917--1920)
 +
 +===== Životopis Jaromíra Johna =====
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Jaromír_John|wikipedia]]