User Tools

Site Tools


ir28_stebnik_prehled

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ir28_stebnik_prehled [2018/05/08 19:52]
ir28_stebnik_prehled [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Náš konvolut / bílá kniha ======
 +===== Dokumenty, literatura =====
 +J. Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu
 +===== Přehled IR28 =====
 +==== 28. pěší pluk ====
 +velitel: pplk. Schaumayer - Kunz s. 128 ...
 +pobočník: npor. Bedřich Gluth - Kunz s. 100-102
 +=== I. prapor ===
 +velitel: setnik Kloutschek - Kunz 92, 93
 +velitel: setník Julius Meergans - Kunz 102
 +lékař: MUDr. Greif - Kunz 107
 +== 1. setnina ==
 +velitel: por. Opravil - Kunz 91
 +== 2. setnina ==
 +velitel: por. Neureutter - Kunz 91, 96-97
 +== 3. setnina ==
 +velitel: ? - Kunz 91
 +== 4. setnina ==
 +velitel: npor. Leo Bartl - Kunz 90 - 91
 +----
 +=== III. prapor ===
 +velitel: mjr. Theodor Praschak - Kunz 97-100
 +== ?. setnina ==
 +velitel: por. Pavel Schneider - Kunz 88-89
 +== 10. setnina ==
 +velitel: por. Josef Kastl - Kunz 105, 107
 +== 11. setnina ==
 +velitel: por. Josef Stigger - Kunz 91, 103
  
 +-----
 +=== IV. prapor ===
 +velitel:
 +lékař: MUDr. Antonín Marx - Kunz 107
 +MUDr. K. Tomsa - Kunz 145
 +== 13. setnina ==
 +velitel: setník Alfred Graf - Kunz 86-88, 98
 +== 14. setnina ==
 +velitel: ? - Kunz 99
 +== 16. setnina ==
 +velitel: ? - Kunz 99
 +por. Čestislav Skokánek - Kunz 104
 +-----
 +setník Florián Knobloch - Kunz 85\\
 +setník Josef Zdrahal - Kunz 93
 +==== náhradní prapor 28 ====
 +velitel: plk. Josef Krčka - Kunz s. 84, 127 ...
 +setník Lejhanc - Kunz s. 84
 +-----
 +pochodový prapor VII/28
 +velitel: nadporučík Vincenc Neureutter - Kunz 95
 +-----
 +pochodový prapor VIII/28
 +velitel: nadporučík Matějka - Kunz 128