User Tools

Site Tools


frantisek_marvan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
frantisek_marvan [2019/09/26 16:22]
signumbelli1914
frantisek_marvan [2019/09/26 16:22] (current)
signumbelli1914
Line 36: Line 36:
 Až do konce války - v pozicích na úplně jižním křídle fronty na Piavě (u moře). Až do konce války - v pozicích na úplně jižním křídle fronty na Piavě (u moře).
  
-Organizovaný návrat do vlasti se zbytkem pluku.+Návrat do vlasti se zbytkem pluku (organizovaný, unikli italskému zajetí).
  
 Viz také: Viz také:
 https://www.valka.cz/Marvan-Frantisek-t60167 https://www.valka.cz/Marvan-Frantisek-t60167
  
frantisek_marvan.txt · Last modified: 2019/09/26 16:22 by signumbelli1914