User Tools

Site Tools


dusan_jurkovic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dusan_jurkovic [2013/11/21 10:54]
86.49.189.54
dusan_jurkovic [2019/06/22 15:10] (current)
Line 46: Line 46:
 Z prací související bezprostředně s Velkou válkou nelze opominout ani: Z prací související bezprostředně s Velkou válkou nelze opominout ani:
   * monumentální [[http://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_Štefánika_(Bradlo)|mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle]] (u Brezovej pod Bradlom)    * monumentální [[http://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_Štefánika_(Bradlo)|mohylu generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle]] (u Brezovej pod Bradlom) 
-  * [[http://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_Štefánika_(Bradlo)|menší památník na místě Štefánikovy smrti]] poblíž bratislavského letiště.+  * [[http://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_generála_Milana_Rastislava_Štefánika|menší památník na místě Štefánikovy smrti]] poblíž bratislavského letiště.
  
 ===== Životopis Dušana Jurkoviče ===== ===== Životopis Dušana Jurkoviče =====
 [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]\\ [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Poláček|wikipedia]]\\
 [[http://www.jurkovic.cz/Zivotopis.htm|www.jurkovic.cz]] [[http://www.jurkovic.cz/Zivotopis.htm|www.jurkovic.cz]]
dusan_jurkovic.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)