User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
doplnovani_jednotek [2019/10/15 20:22]
signumbelli1914 [III. pochodové prapory]
doplnovani_jednotek [2019/10/16 20:17] (current)
signumbelli1914 [V. pochodové prapory]
Line 40: Line 40:
 ^IR 28|  |  28.12.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky))|  1.1.1915((Rada, Karel: Vzpomínky)) 23.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci))|  možná na dvě části| ^IR 28|  |  28.12.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky))|  1.1.1915((Rada, Karel: Vzpomínky)) 23.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci))|  možná na dvě části|
 ^IR 74|  |  10.12.1914?((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  |  | ^IR 74|  |  10.12.1914?((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  |  |
 +^IR 88|  |  3.12.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  |  "Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti"((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
 ===== VI. pochodové prapory ===== ===== VI. pochodové prapory =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2019/10/16 20:17 by signumbelli1914