User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
doplnovani_jednotek [2019/10/16 20:17] (current)
signumbelli1914 [V. pochodové prapory]
Line 27: Line 27:
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ | ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ |
-^IR 36|  přelom září a října|  ​|  |  tvořen "kde se co dalo"​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))|+^IR 36|  ​|  přelom září a října| ​ |  tvořen "kde se co dalo"​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| 
 +^IR 88|  cca 1000 mužů| ​ 26.10.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce; označuje ho ovšem jako IV.))| ​ 1.11.1914((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ​ tvořen náhradními záložníky((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
  
 ===== IV. pochodové prapory =====  ===== IV. pochodové prapory ===== 
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
 ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ 10.1.1915((Fučík:​ Osmadvacátníci;​ Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))| ​ | ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ 10.1.1915((Fučík:​ Osmadvacátníci;​ Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))| ​ |
-^IR 88|  |  ​26.10.1914((PichlíkČeští vojáci proti válce))|  ​|  ​|+^IR 88|  |  ​|  16.11.1914((Wagner, KarelS českým plukem na ruské frontě))|  ​Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
 //(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války((Lein:​ Pflichterfüllung oder Hochverrat)))//​ //(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války((Lein:​ Pflichterfüllung oder Hochverrat)))//​
  
Line 39: Line 40:
 ^IR 28|  |  28.12.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky))| ​ 1.1.1915((Rada,​ Karel: Vzpomínky)) 23.1.1915((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ možná na dvě části| ^IR 28|  |  28.12.1914((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky))| ​ 1.1.1915((Rada,​ Karel: Vzpomínky)) 23.1.1915((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ​ možná na dvě části|
 ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  | ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  |
 +^IR 88|  |  3.12.1914((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ​ |  "Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti"​((Wagner,​ Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
 ===== VI. pochodové prapory ===== ===== VI. pochodové prapory =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
doplnovani_jednotek.1561209043.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1