User Tools

Site Tools


domobrana

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domobrana [2017/03/07 16:52]
signumbelli1914 [Domobranecké prapory z Českých zemí]
domobrana [2019/06/22 15:10] (current)
Line 9: Line 9:
 Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané "Landturm-Infanterie Battailon", kdežto prapory působící v zázemí "Landsturm-Etappen Battailon". Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů((včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků)) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.((OULK 4, str. 104 angl. verze)) Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané "Landturm-Infanterie Battailon", kdežto prapory působící v zázemí "Landsturm-Etappen Battailon". Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů((včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků)) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.((OULK 4, str. 104 angl. verze))
  
 +Počet domobraneckých praporů neustále klesal -- v květnu 1916 jich bylo 216, na počátku roku 1917 jich bylo 173 a v červnu 1918 už jen 154. Roku 1917 také začal výrazně klesat počet uherských domobraneckých pluků, jejichž rozpuštění požadovala uherská politická reprezentace v rámci vyrovnání podílu do armády odvedených mužů z obou částí monarchie.
 ==== Domobranecké prapory z Českých zemí ==== ==== Domobranecké prapory z Českých zemí ====
 LdstBaon 23 - doplňovací obvod 39 (Wien B) ((KA NFA Gefechtsberichten, Kt 1864 (Alt) ))\\ LdstBaon 23 - doplňovací obvod 39 (Wien B) ((KA NFA Gefechtsberichten, Kt 1864 (Alt) ))\\
domobrana.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)