User Tools

Site Tools


domobrana

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
domobrana [2017/03/07 16:52]
signumbelli1914 [Domobranecké prapory z Českých zemí]
domobrana [2017/09/10 21:35]
signumbelli1914 [Domobrana]
Line 9: Line 9:
 Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané "​Landturm-Infanterie Battailon",​ kdežto prapory působící v zázemí "​Landsturm-Etappen Battailon"​. Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů((včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků)) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.((OULK 4, str. 104 angl. verze)) Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané "​Landturm-Infanterie Battailon",​ kdežto prapory působící v zázemí "​Landsturm-Etappen Battailon"​. Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů((včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků)) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.((OULK 4, str. 104 angl. verze))
  
 +Počet domobraneckých praporů neustále klesal -- v květnu 1916 jich bylo 216, na počátku roku 1917 jich bylo 173 a v červnu 1918 už jen 154. Roku 1917 také začal výrazně klesat počet uherských domobraneckých pluků, jejichž rozpuštění požadovala uherská politická reprezentace v rámci vyrovnání podílu do armády odvedených mužů z obou částí monarchie.
 ==== Domobranecké prapory z Českých zemí ==== ==== Domobranecké prapory z Českých zemí ====
 LdstBaon 23 - doplňovací obvod 39 (Wien B) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\ LdstBaon 23 - doplňovací obvod 39 (Wien B) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\
domobrana.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)