User Tools

Site Tools


celkovy_prehled_udalosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
celkovy_prehled_udalosti [2018/05/16 09:39]
signumbelli1914 [Zhroucení balkánské fronty (září - říjen 1918)]
celkovy_prehled_udalosti [2019/09/22 18:30] (current)
signumbelli1914 [Boje v Haliči a v Karpatech (listopad-prosinec 1914)]
Line 235: Line 235:
 Celkový přehled operací na východní frontě do 20. září 1914((Z atlasu [[http://​www.westpoint.edu/​history/​SitePages/​WWI.aspx|Department of History, U. S. Military Academy, West Point]])) Celkový přehled operací na východní frontě do 20. září 1914((Z atlasu [[http://​www.westpoint.edu/​history/​SitePages/​WWI.aspx|Department of History, U. S. Military Academy, West Point]]))
 \\ \\
-{{http://velka.valka.cz/​galerie/​_data/​i/​upload/​2013/​11/​11/​20131111184400-63349f01-me.jpg?​200x50}}+{{http://velkavalka.info/​galerie/​_data/​i/​upload/​2013/​11/​11/​20131111184400-63349f01-me.jpg?​200x50}}
 \\ \\
-[[http://velka.valka.cz/​galerie/​picture.php?/​51/​category/​21]]+[[http://velkavalka.info/​galerie/​picture.php?/​51/​category/​21]]
 \\ \\
 Přehledná mapa operací v Haliči((Z knihy [[prameny1|Zajončkovskij A. M.: Mirovaja vojna 1914-1918 gg.]])) Přehledná mapa operací v Haliči((Z knihy [[prameny1|Zajončkovskij A. M.: Mirovaja vojna 1914-1918 gg.]]))
Line 296: Line 296:
 Bitva u Varšavy Bitva u Varšavy
 \\ \\
-[[http://velka.valka.cz/​galerie/​picture.php?/​62/​category/​18]]+[[http://velkavalka.info/​galerie/​picture.php?/​62/​category/​18]]
  
 Mezitím pokračovaly tuhé boje i na zbytku rakouské východní fronty. Rakouské 4. armádě na Sanu se nepodařilo přejít do protiútoku a překročit řeku a namísto toho uvízla v bojích o ruská předmostí na západním břehu, která se Rusové neustále pokoušeli rozšiřovat a vyrážet z nich do útoku. Rakouská 3. armáda byla po pokusu o rozhodující frontální útok proti Rusy drženým výšinám jihovýchodně od Přemyšlu 26. října, který skončil neúspěchem,​ nucena taktéž definitivně přejít do defensivy. Aktivní ofensivní operace tak na konci října vedla pouze 2. armáda v Karpatech, které se podařilo 28. října zastavit ruskou protiofensivu a obnovit obchvatný postup proti ruskému levému křídlu u Starého Samboru. I tentokrát však byla před dosažením cíle do 2. listopadu zastavena, aniž by do Starého Samboru vkročila. Energickým postupem svých slabých a narychlo shromážděných jednotek v Lesních Karpatech ji podporovala armádní skupina Pfanzer-Baltin,​ neměla však dostatek sil, aby výrazněji ovlivnila dění na hlavním bojišti. Mezitím pokračovaly tuhé boje i na zbytku rakouské východní fronty. Rakouské 4. armádě na Sanu se nepodařilo přejít do protiútoku a překročit řeku a namísto toho uvízla v bojích o ruská předmostí na západním břehu, která se Rusové neustále pokoušeli rozšiřovat a vyrážet z nich do útoku. Rakouská 3. armáda byla po pokusu o rozhodující frontální útok proti Rusy drženým výšinám jihovýchodně od Přemyšlu 26. října, který skončil neúspěchem,​ nucena taktéž definitivně přejít do defensivy. Aktivní ofensivní operace tak na konci října vedla pouze 2. armáda v Karpatech, které se podařilo 28. října zastavit ruskou protiofensivu a obnovit obchvatný postup proti ruskému levému křídlu u Starého Samboru. I tentokrát však byla před dosažením cíle do 2. listopadu zastavena, aniž by do Starého Samboru vkročila. Energickým postupem svých slabých a narychlo shromážděných jednotek v Lesních Karpatech ji podporovala armádní skupina Pfanzer-Baltin,​ neměla však dostatek sil, aby výrazněji ovlivnila dění na hlavním bojišti.
Line 323: Line 323:
 Jelikož německá 9. armáda ve stejné době svým úspěšným postupem od Toruně k Lodži donutila ruské 2. a 5. armádu opustit původní směr postupu přímo na západ a stočit se na severozápad či dokonce severovýchod,​ čímž vznikla mezera mezi nimi a jižními ruskými 4. a 9. armádou, otevírala se na severním křídle ruské 9. armády možnost bočního útoku pro jednotky rakouské 2. armády, které byly postupně vykládány z vlaků mezi Czenstochowou a Wieluńem. Její postup do boku ruské 4. armády byl zahájen 21. listopadu, ještě dříve, než byly všechny její jednotky na místě. Během týdenních bojů se ani jí však nepodařilo dosáhnout žádného úspěchu, neboť ruská 4. armáda včas přesunula na své ohrožené pravé křídlo posily a jeho obchvácení tak zabránila. Navíc ve stejné době byla německá 9. armáda, která u Lodže téměř obklíčila značnou část ruské 2. a 5. armády, nucena v důsledku protiútoku ruské 1. armády na její vlastní levé křídlo uvolnit svůj tlak na obě ruské armády a tím jim poskytnout možnost se vzpamatovat. 28. listopadu bylo tedy ofenzivní úsilí rakouské 2. armády přerušeno,​ neboť se blížily německé posily ze západní fronty a rakouská 2. armáda se s nimi měla za několik dní spojit k ambicioznější operaci s podobným cílem, ale ve větším měřítku. Jelikož německá 9. armáda ve stejné době svým úspěšným postupem od Toruně k Lodži donutila ruské 2. a 5. armádu opustit původní směr postupu přímo na západ a stočit se na severozápad či dokonce severovýchod,​ čímž vznikla mezera mezi nimi a jižními ruskými 4. a 9. armádou, otevírala se na severním křídle ruské 9. armády možnost bočního útoku pro jednotky rakouské 2. armády, které byly postupně vykládány z vlaků mezi Czenstochowou a Wieluńem. Její postup do boku ruské 4. armády byl zahájen 21. listopadu, ještě dříve, než byly všechny její jednotky na místě. Během týdenních bojů se ani jí však nepodařilo dosáhnout žádného úspěchu, neboť ruská 4. armáda včas přesunula na své ohrožené pravé křídlo posily a jeho obchvácení tak zabránila. Navíc ve stejné době byla německá 9. armáda, která u Lodže téměř obklíčila značnou část ruské 2. a 5. armády, nucena v důsledku protiútoku ruské 1. armády na její vlastní levé křídlo uvolnit svůj tlak na obě ruské armády a tím jim poskytnout možnost se vzpamatovat. 28. listopadu bylo tedy ofenzivní úsilí rakouské 2. armády přerušeno,​ neboť se blížily německé posily ze západní fronty a rakouská 2. armáda se s nimi měla za několik dní spojit k ambicioznější operaci s podobným cílem, ale ve větším měřítku.
  
-{{http://velka.valka.cz/​galerie/​_data/​i/​upload/​2013/​11/​18/​20131118200107-15fb0e16-me.jpg?​200|}}+{{http://velkavalka.info/​galerie/​_data/​i/​upload/​2013/​11/​18/​20131118200107-15fb0e16-me.jpg?​200|}}
 \\ \\
 Bitva u Lodže Bitva u Lodže
 \\ \\
-[[http://velka.valka.cz/​galerie/​picture.php?/​61/​category/​18]]+[[http://velkavalka.info/​galerie/​picture.php?/​61/​category/​18]]
 \\ \\
  
celkovy_prehled_udalosti.1526456378.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:36 (external edit)