User Tools

Site Tools


brusilov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

brusilov [2018/05/08 19:51]
brusilov [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Brusilova ofenziva ======
 +FIXME toto tvořím protože si potřebuju udělat přehled kvůli kreslení plánků pro knížku LIR13
 +
 +===== Plány =====
 +  * konference v Chantilly
 +  * Verdun
 +  * Ofrnziva u Naročského jezera (Нарочская операция) 18.-30.3.1916
 +{{:​mapy:​1457127423_file0002.jpg?​200|}}
 +  * Vojenská rada, Mogilev, 1/4/1916
 +  * Strafexpedition
 +===== OdB =====
 +
 +===== Průlom a vzetí Lucku =====
 +
 +===== Protiůtok =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Mapy =====
 +{{:​mapy:​lpdf_94_carte_de_l_offensive_broussilov.jpg?​200|}}