User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_lir_8 [2020/03/14 19:51]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_lir_8 [2020/03/21 19:38] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
-====== LIR 8 ====== +====== LIR 6 ====== 
-  * od počátku 1916: nördlich Hluszka +(21. zeměbranecká pěší divize, srbské bojiště) 
-  * 6/1916: Havrylak, Czortoviec (Tyskzkowce, Babin, Dzwiniac) + 
-  * 7/1916: Chlebyczyn Lesny (Žukov, Obertyn, Targovica, Hostov, Bohorodzyzyn) +=== 1914 === 
-  * 8-9/1916: Paczykow westlStanislau +== 10.-15.8. překročení Driny == 
-  10-12/1916: Zagwozd bei Stanislau+== 16.-19.8. bitva u Jadaru == 
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině == 
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo == 
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře == 
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země == 
 + 
 +=== 1915 === 
 +(únor přesun do Karpat, ruské bojiště) 
 +== 16.-18.2. boje v údolí Laborce == 
 +== 20.-6.4. Velikonoční bitva == 
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlice == 
 +(9.-16.5. přesun ke 4. armádě) 
 +== 14.-20.5 bitva u Jaroslawi == 
 +== 24.5.-4.6. bitva u Przemyślu == 
 +== 20.-22.6. boje v taněvské oblasti == 
 +== 26.-28.6. postup na Tomaszów == 
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku == 
 +== 19.-28.7. bitva u Chodelu == 
 +== 29.7.-1.8. dobytí Lublinu == 
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem == 
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartowa == 
 +== 8.-11.8. boje v okolí Ostrowa == 
 +== 12.-17.8. postup na Brest Litevský == 
 +== 19.-26.8. postup na Kovel == 
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni == 
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck == 
 +== 23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno == 
 +== 7.-11.10. boje na Karpilovce == 
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku == 
 + 
 +=== 1916 === 
 +(v lednu přesun k 7. armádě) 
 +== leden-květen statická fronta na Dněstru == 
 +  * Hluszka 
 +== 4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom == 
 +  * Havrylak, Czortoviec 
 +== 21.-24.6. ruský postup východní Haličí == 
 +== 24.6.-6.7. bitva u Kolomyje == 
 +  * Chlebyczyn Lesny 
 +== 28.8.-3.8. boje na Dněstru == 
 +== 7.-10.8. bitva u Stanislavova == 
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva == 
 +  * Paczykow 
 +== zimní místní operace u Stanislavova == 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== leden-duben statická fronta u Stanislavova == 
 +  * Zagwozd 
 +(červen přesun na sočskou frontu) 
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči == 
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta == 
 +(listopad přesun do Tyrolska) 
 +== 1.-16.11. boje na Planině Sedmi obcí == 
 +== 6.12. boj na Monte Sisemol == 
 + 
 +=== 1918 === 
 +== 28.-29.1. boj na Monte di Val Bella == 
 +(únor přesun na ruskou frontu) 
 + 
 +(od dubna v záloze) 
 + 
 +(v srpnu přesun zpět na italskou frontu) 
 +== 24.-29.10. italská ofenziva na Piavě ==
bojova_cesta_lir_8.txt · Last modified: 2020/03/21 19:38 by signumbelli1914