User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_38

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_lir_38 [2020/03/22 14:21]
signumbelli1914
bojova_cesta_lir_38 [2020/03/22 14:24] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== LIR 38 ====== ====== LIR 38 ======
-Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; muži, kteří do něj měli rukovat, sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením.+Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; muži, kteří do něj měli rukovat, sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením (tedy [[bojova_cesta_lir_6|LIR 6]], [[bojova_cesta_lir_8|LIR 8]] a [[bojova_cesta_lir_7|LIR 7]]).
bojova_cesta_lir_38.txt · Last modified: 2020/03/22 14:24 by signumbelli1914