User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_38

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
bojova_cesta_lir_38 [2020/03/22 14:21]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_lir_38 [2020/03/22 14:21]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== LIR 38 ====== ====== LIR 38 ======
-Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; ​jeho příslušníci ​sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením.+Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; ​muži, kteří do něj měli rukovat, ​sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením.
bojova_cesta_lir_38.txt · Last modified: 2020/03/22 14:24 by signumbelli1914