User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_31

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_lir_31 [2020/03/18 15:16]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_lir_31 [2020/03/22 12:26]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== LIR 31 ====== ====== LIR 31 ======
 +(46. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)
 +
 === 1914 === === 1914 ===
 == 23.-25.8. bitva u Kraśniku == == 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
Line 16: Line 18:
 == 2.-8.5. zahájení postupu po bitvě u Gorlic == == 2.-8.5. zahájení postupu po bitvě u Gorlic ==
 == 11.-15.5. postup po severním břehu Visly == == 11.-15.5. postup po severním břehu Visly ==
-== 15.-22.5. bitva u Opatówa+== 15.-22.5. bitva u Opatówa ​==
 == 29.6.-2.7. boje u Tarlówa == == 29.6.-2.7. boje u Tarlówa ==
 (3.-8.7. přesun ke Lvovu) (3.-8.7. přesun ke Lvovu)
bojova_cesta_lir_31.txt · Last modified: 2020/03/22 12:26 by signumbelli1914