User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_30

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 14:03]
signumbelli1914
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 14:12] (current)
signumbelli1914
Line 20: Line 20:
 == 17.-22.2. boje u Jasionky == == 17.-22.2. boje u Jasionky ==
 == 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?) == == 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?) ==
-== 20.-31.3. Velikonoční bitva ==+== 20.-6.4. Velikonoční bitva ==
 == duben statická fronta v Karpatech == == duben statická fronta v Karpatech ==
 (někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi) (někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi)
- +== 2.-8.5. průlom u Gorlic == 
-... +== 9.-10.5bitva u Rzeszówa == 
 +== 11.5. obsazení Sanoku == 
 +== 16.5.-4.6. bitva u Przemyślu == 
 +== 5.-22.6. ofenziva na Lvov == 
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku == 
 +== 29.7.-1.8. obsazení Lublinu ==
 (někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi) (někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi)
- +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem == 
-...+== 5.-8.8bitva u Lubartowa == 
 +== 8.-11.8. boje kolem Ostrowa == 
 +(12.8. přesun k 1. armádě) 
 +== 19.-26.8. postup na Kovel == 
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni == 
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck == 
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku == 
 +== od listopadu statická fronta u Czartoryjsku ==
  
 === 1916 === === 1916 ===
-(někdy přesun k 4. pěší divizi)+(někdy před červnem přesun k 4. pěší divizi) 
 +== do května statická fronta severně od Lucku == 
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom na Volyni == 
 +== 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností == 
 +== 4.7. boje u Barowicy == 
 +== 28.7.-12.8. bitva o Kovel == 
 +== od srpna statická fronta severně od Lucku ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== leden-březen lokální akce na Volyni ==
 (v létě u bavorské 4. jezdecké brigády) (v létě u bavorské 4. jezdecké brigády)
  
-(podřízen 54. pěší divizi)+(pravděpodobně od září podřízen 54. pěší divizi)
 == od srpna statické pozice u Zbrzyze == == od srpna statické pozice u Zbrzyze ==
  
bojova_cesta_lir_30.txt · Last modified: 2020/03/22 14:12 by signumbelli1914