User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_lir_30

This is an old revision of the document!


LIR 30

(26. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
4.-11-10. postup zpět na San
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
20.11.-2.12. boje na východním Slovensku
1.-13.12. úder do jižního křídla ruských sil v bitvě u Limanowe
13.-20.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
29.12. boj u Gorlic

1915

leden statická front v Karpatech
27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech
17.-22.2. boje u Jasionky
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?)
20.-31.3. Velikonoční bitva
duben statická fronta v Karpatech

(někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi)

(někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi)

1916

(někdy přesun k 4. pěší divizi)

1917

(v létě u bavorské 4. jezdecké brigády)

(podřízen 54. pěší divizi)

od srpna statické pozice u Zbrzyze

1918

březen-květen obsazování Ukrajiny
do listopadu okupační síly na Ukrajině
bojova_cesta_lir_30.1584882219.txt.gz · Last modified: 2020/03/22 14:03 by signumbelli1914