User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_30

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 13:54]
signumbelli1914
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 14:12]
signumbelli1914
Line 20: Line 20:
 == 17.-22.2. boje u Jasionky == == 17.-22.2. boje u Jasionky ==
 == 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?​) == == 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?​) ==
-== 20.-31.3. Velikonoční bitva ==+== 20.-6.4. Velikonoční bitva ==
 == duben statická fronta v Karpatech == == duben statická fronta v Karpatech ==
 +(někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi)
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlic ==
 +== 9.-10.5. bitva u Rzeszówa ==
 +== 11.5. obsazení Sanoku ==
 +== 16.5.-4.6. bitva u Przemyślu ==
 +== 5.-22.6. ofenziva na Lvov ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 29.7.-1.8. obsazení Lublinu ==
 +(někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi)
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartowa ==
 +== 8.-11.8. boje kolem Ostrowa ==
 +(12.8. přesun k 1. armádě)
 +== 19.-26.8. postup na Kovel ==
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku ==
 +== od listopadu statická fronta u Czartoryjsku ==
  
-...+=== 1916 === 
 +(někdy před červnem přesun k 4pěší divizi) 
 +== do května statická fronta severně od Lucku == 
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom na Volyni == 
 +== 16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností == 
 +== 4.7. boje u Barowicy == 
 +== 28.7.-12.8. bitva o Kovel == 
 +== od srpna statická fronta severně od Lucku ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
-...+== leden-březen lokální akce na Volyni == 
 +(v létě u bavorské 4jezdecké brigády)
  
-(podřízen 54. pěší divizi)+(pravděpodobně od září ​podřízen 54. pěší divizi)
 == od srpna statické pozice u Zbrzyze == == od srpna statické pozice u Zbrzyze ==
  
bojova_cesta_lir_30.txt · Last modified: 2020/03/22 14:12 by signumbelli1914