User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_30

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 13:54]
signumbelli1914
bojova_cesta_lir_30 [2020/03/22 14:03]
signumbelli1914
Line 22: Line 22:
 == 20.-31.3. Velikonoční bitva == == 20.-31.3. Velikonoční bitva ==
 == duben statická fronta v Karpatech == == duben statická fronta v Karpatech ==
 +(někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi)
  
 ... ...
  
-=== 1917 ===+(někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi) 
 ... ...
 +
 +=== 1916 ===
 +(někdy přesun k 4. pěší divizi)
 +
 +=== 1917 ===
 +(v létě u bavorské 4. jezdecké brigády)
  
 (podřízen 54. pěší divizi) (podřízen 54. pěší divizi)
bojova_cesta_lir_30.txt · Last modified: 2020/03/22 14:12 by signumbelli1914