User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_29

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_lir_29 [2020/03/22 13:06]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_lir_29 [2020/03/22 13:51]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== LIR 29 ====== ====== LIR 29 ======
-(19. pěší divize, ​srbská ​fronta)+(19. pěší divize, ​ruská ​fronta)
  
 === 1914 === === 1914 ===
Line 30: Line 30:
 == 9.-13.9. boje na Serethu == == 9.-13.9. boje na Serethu ==
 == 11.-13.8. ústup na Zlatou Lipu == == 11.-13.8. ústup na Zlatou Lipu ==
 +(někdy na přelomu srpna a září přesun k 58. divizi, italská fronta)
 +== 31.10.-4.11. devátá bitva na Soči ==
 +== 14.11. boj u St. Petaru ==
  
-...+=== 1917 === 
 +(návrat k 19pěší divizi) 
 +== do června statická fronta u Tarnopolu == 
 +(v době bitvy u Zborova přidělen německé 197divizi, bitvy se neúčastnil) 
 +== 19.-21.7. průlom u Tarnopolu == 
 +== 22.-29.7. pronásledování na Zbrucz == 
 +== 29.7.-polovina srpna boje u Zbrzyze == 
 +(podřízen 54. pěší divizi) 
 +== od srpna statické pozice u Zbrzyze == 
 + 
 +=== 1918 === 
 +== březen-květen obsazování Ukrajiny == 
 +== do listopadu okupační síly na Ukrajině ==
bojova_cesta_lir_29.txt · Last modified: 2020/03/22 13:51 by signumbelli1914