User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_28

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_lir_28 [2020/03/21 19:39] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== LIR 28 ======
 +(21. zeměbranecká pěší divize, srbské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 10.-15.8. překročení Driny ==
 +== 16.-19.8. bitva u Jadaru ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(únor přesun do Karpat, ruské bojiště)
 +== 16.-18.2. boje v údolí Laborce ==
 +== 20.-6.4. Velikonoční bitva ==
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlice ==
 +(9.-16.5. přesun ke 4. armádě)
 +== 14.-20.5 bitva u Jaroslawi ==
 +== 24.5.-4.6. bitva u Przemyślu ==
 +== 20.-22.6. boje v taněvské oblasti ==
 +== 26.-28.6. postup na Tomaszów ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 19.-28.7. bitva u Chodelu ==
 +== 29.7.-1.8. dobytí Lublinu ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartowa ==
 +== 8.-11.8. boje v okolí Ostrowa ==
 +== 12.-17.8. postup na Brest Litevský ==
 +== 19.-26.8. postup na Kovel ==
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== 23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno ==
 +== 7.-11.10. boje na Karpilovce ==
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku ==
 +
 +=== 1916 ===
 +(v lednu přesun k 7. armádě)
 +== leden-květen statická fronta na Dněstru ==
 +== 4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom ==
 +== 21.-24.6. ruský postup východní Haličí ==
 +== 24.6.-6.7. bitva u Kolomyje ==
 +== 28.8.-3.8. boje na Dněstru ==
 +== 7.-10.8. bitva u Stanislavova ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== zimní místní operace u Stanislavova ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== leden-duben statická fronta u Stanislavova ==
 +(červen přesun na sočskou frontu)
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +(listopad přesun do Tyrolska)
 +== 1.-16.11. boje na Planině Sedmi obcí ==
 +== 6.12. boj na Monte Sisemol ==
 +
 +=== 1918 ===
 +== 28.-29.1. boj na Monte di Val Bella ==
 +(únor přesun na ruskou frontu)
 +
 +(od dubna v záloze)
 +
 +(v srpnu přesun zpět na italskou frontu)
 +== 24.-29.10. italská ofenziva na Piavě ==
bojova_cesta_lir_28.txt · Last modified: 2020/03/21 19:39 by signumbelli1914