User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_lir_15 [2020/03/14 20:26]
signumbelli1914
bojova_cesta_lir_15 [2020/03/18 15:17]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== LIR 15 ====== ====== LIR 15 ======
 +(46. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)
  
 === 1914 === === 1914 ===
-(46. zeměbranecká pěší divize, ruská fronta) 
 == 23.-25.8. bitva u Kraśniku == == 23.-25.8. bitva u Kraśniku ==
   * Zaklików   * Zaklików
Line 25: Line 25:
   * Czarków   * Czarków
 == 11.-15.5. postup po severním břehu Visly == == 11.-15.5. postup po severním břehu Visly ==
-== 15.-22.5. bitva u Opatówa+== 15.-22.5. bitva u Opatówa ​==
   * Sulislawice,​ Przybysławice   * Sulislawice,​ Przybysławice
 == 29.6.-2.7. boje u Tarlówa == == 29.6.-2.7. boje u Tarlówa ==
Line 42: Line 42:
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva - průlom na Volyni ==
 +  * Mlynów, Redków, Kniahin, Beregi
 +== 17.-19.6. boje u Ostrówa ==
 +  * Ostrów
 +== 22.-24.6. boje na Plaszewce, ústup na Styr ==
 +  * Mytnica
 +== 20.-21.7. bitva u Berestečka ==
 +  * Plaszewo, Stremilcze
 +== od srpna statická fronta na Styru ==
 +  * Stremilče-Smorživ
  
 +=== 1917 ===
 +== statická fronta na Styru ==
 +  * Stremilče, Smorživ
 +
 +=== 1918 ===
 +(březen přesun na italskou frontu)
 +== 15.-25.6. bitva na Piavě ==
 +  * Capo de Argine u San Dona di Piave
  
  
bojova_cesta_lir_15.txt · Last modified: 2020/03/18 15:17 by signumbelli1914