User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_lir_10 [2020/03/22 12:54] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== LIR 10 ======
 +(26. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +== 6.-11.9. bitva u Ravy Ruské ==
 +== 11.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11-10. postup zpět na San ==
 +== 14.-28.10. boje na Sanu ==
 +== počátek listopadu ústup do Karpat ==
 +== 20.11.-2.12. boje na východním Slovensku ==
 +== 1.-13.12. úder do jižního křídla ruských sil v bitvě u Limanowe ==
 +== 13.-20.12. pronásledování po bitvě u Limanowe ==
 +== 21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči ==
 +== 29.12. boj u Gorlic ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden statická front v Karpatech ==
 +== 27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech ==
 +== 17.-22.2. boje u Jasionky ==
 +== 27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?) ==
 +== 20.-31.3. Velikonoční bitva ==
 +== duben statická fronta v Karpatech ==
 +== 2.-8.5. průlom u Gorlic ==
 +== 9.-10.5. bitva u Sanoku ==
 +== 15.5.-4.6. bitva u Przemyślu ==
 +(na počátku června přesun ke 4. armádě)
 +== 12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczowa ==
 +== 16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa ==
 +== 23.-28.6. přípravy k postupu na sever ==
 +== 1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku ==
 +== 15.7.-1.8. postup na Lublin ==
 +== 2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem ==
 +== 5.-8.8. bitva u Lubartowa ==
 +== 8.-11.8. boje kolem Ostrowa ==
 +(12.8. přesun k 1. armádě)
 +== 19.-26.8. postup na Kovel ==
 +== 26.8.-13.9. ofenziva na Volyni ==
 +== 13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck ==
 +== 16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku ==
 +== listopad-květen statická fronta u Czartoryjsku ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== 4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom ==
 +== 4.-9.7. boje na Styru ==
 +== 10.-12.7. boje na Stochodu ==
 +== 28.7.-15.8. bitva o Kovel ==
 +== od září statická fronta u Kovelu ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== celý rok statická fronta u Kovelu ==
 +== 3.4. obsazení ruského předmostí u Tobolu ==
 +
 +=== 1918 ===
 +(v únoru přesun do Tyrolska, italská fronta)
 +== 15.-19.6. boje na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa ==
 +== 24.6.-15.7. italské protiútoky na Planině Sedmi obcí ==
 +(na počátku srpna přesun k armádní skupině Boroević)
 +== 24.-29.10. italský průlom na Piavě 
bojova_cesta_lir_10.txt · Last modified: 2020/03/22 12:54 by signumbelli1914