User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ldstir_14 [2020/03/26 09:49] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== LdstIR 14 ======
 +(40. domobranecká pěší brigáda, ruské bojiště)
  
 +=== 1914 ===
 +== 26.-28.8. bitva u Zloczówa ==
 +== 29.-30.8. bitva u Gnilé Lipy ==
 +== 8.-9.9. útok přes Wereszycu (v rámci bitvy u Ravy Ruské a Lvova) ==
 +== 11.-??.9. ústup přes Karpaty ==
 +== 2.-7.10. postup zpět přes Karpaty ==
 +== 8.-10.10. boje u Turky ==
 +== 10.10.-2.11. boje u Chyrówa ==
 +== počátek listopadu ústup přes Karpaty ==
 +
 +Pluk byl v polovině listopadu s celou brigádou rozpuštěn,​ zbytky jednotek utvořily 40. domobranecký prapor.
bojova_cesta_ldstir_14.txt · Last modified: 2020/03/26 09:49 by signumbelli1914