User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_kuldstir_15 [2020/05/19 18:34]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_kuldstir_15 [2020/05/19 18:56]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== k.u. LdstIR 15 ====== ====== k.u. LdstIR 15 ======
-(100. domobranecká pěší brigáda)+(100. domobranecká pěší brigáda, ruská fronta) 
 + 
 +=== 1914 === 
 +== v srpnu v armádní skupině Falkenfeld(?) == 
 +== v říjnu v týlu 1. armády (I. sboru) == 
 +(na podzim pravděpodobně zánik)
  
bojova_cesta_kuldstir_15.txt · Last modified: 2020/05/19 18:56 by signumbelli1914