User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_11

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_kuldstir_11 [2020/05/19 18:28]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_kuldstir_11 [2020/05/19 18:48] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== k.u. LdstIR 10 ====== ====== k.u. LdstIR 10 ======
-(97. domobranecká pěší brigáda, ruské bojiště)+(97. domobranecká pěší brigáda, určena posádkou pevnosti Przemyśl) 
 + 
 +=== 1914 === 
 +== na počátku války přidělena 3. armádě, zřejmě od září v Přemyšlu == 
 +== v září 1. obležení pevnosti Přemyšl == 
 +== od listopadu 2. obležení pevnosti Přemyšl == 
 + 
 +=== 1915 === 
 +== březen kapitulace pevnosti Přemyšl, ruské zajetí, zánik ===
  
bojova_cesta_kuldstir_11.txt · Last modified: 2020/05/19 18:48 by signumbelli1914