User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_98

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_98 [2020/03/22 12:21]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_98 [2020/03/22 20:13] (current)
signumbelli1914 [IR 98 - odloučený prapor (I. prapor)]
Line 67: Line 67:
 ====== IR 98 - odloučený prapor (I. prapor) ====== ====== IR 98 - odloučený prapor (I. prapor) ======
 (14. horská brigáda, srbské bojiště) (14. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +== od srpna obrana Kotoru, bez větších akcí ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +(od října v Kombinované divizi Goiginger)
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-25.11. bitva na Kolubaře ==
 +== 29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==
 +(od května nezávislá brigáda)
 +
 +(květen přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.6.-7.7. první bitva na Soči ==
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči ==
 +== 18.10.-4.11. třetí bitva na Soči ==
 +== 10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči ==
 +(v prosinci přesun do Kotoru, zde v 47. divizi, balkánské bojiště)
 +
 +=== 1916 ===
 +== leden-březen dobytí Černé Hory a severní Albánie ==
 +== od dubna statická fronta v Albánii jižně od Durazza ==
 +(v létě přímo pod 47. divizí)
 +
 +=== 1917 ===
 +== statická fronta v Albánii ==
 +(na podzim 20. horská brigáda)
 +== 7.9.-21.10. boje na výšinách Kamia ==
 +== 25.-29.11. boje v sektoru Devoli ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_118|118. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_118|118. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_98.txt · Last modified: 2020/03/22 20:13 by signumbelli1914