User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_91

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_91 [2020/03/20 21:22]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_91 [2020/03/21 14:19] (current)
signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Plukovní dějiny: [[https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=978-80-7415-180-4|Jednadevadesátníci: skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu]] Plukovní dějiny: [[https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=978-80-7415-180-4|Jednadevadesátníci: skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu]]
  
-(Jinak celou válku v 9. pěší divizi, takže do podzimu 1916 společně s [[bojova_cesta_ir_11|IR 11]])+(Jinak celou válku v 9. pěší divizi, takže prakticky společně s [[bojova_cesta_ir_102|IR 102]])
bojova_cesta_ir_91.txt · Last modified: 2020/03/21 14:19 by signumbelli1914