User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_91

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_91 [2020/03/20 21:19]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_ir_91 [2020/03/21 14:19]
signumbelli1914
Line 2: Line 2:
  
 Plukovní dějiny: [[https://​www.obalkyknih.cz/​view?​isbn=978-80-7415-180-4|Jednadevadesátníci:​ skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu]] Plukovní dějiny: [[https://​www.obalkyknih.cz/​view?​isbn=978-80-7415-180-4|Jednadevadesátníci:​ skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu]]
 +
 +(Jinak celou válku v 9. pěší divizi, takže prakticky společně s [[bojova_cesta_ir_102|IR 102]])
bojova_cesta_ir_91.txt · Last modified: 2020/03/21 14:19 by signumbelli1914