User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_85

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_85 [2020/05/07 07:36]
signumbelli1914 [IR 85 - odloučený prapor (III. prapor)]
bojova_cesta_ir_85 [2020/05/07 07:40] (current)
signumbelli1914 [IR 85 - odloučený prapor (III. prapor)]
Line 83: Line 83:
 (přesun do sektoru Haromszek) (přesun do sektoru Haromszek)
 == 14.-17.1. a 29.1. boje v údolí Casinu == == 14.-17.1. a 29.1. boje v údolí Casinu ==
- 
 (od jara v 4. horské brigádě) (od jara v 4. horské brigádě)
 +== 12.5.-5.6. desátá bitva na Soči ==
 +== 18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 +== 24.-27.10. průlom u Caporetta ==
 +== 28.10.-1.11. postup na Tagliamento ==
 +== 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_103|103. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_103|103. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_85.txt · Last modified: 2020/05/07 07:40 by signumbelli1914