User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_81

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_81 [2020/03/18 15:04]
signumbelli1914 [IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor)]
bojova_cesta_ir_81 [2022/01/13 13:00] (current)
signumbelli1914 [IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor)]
Line 1: Line 1:
 ====== IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor) ====== ====== IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor) ======
-[[http://ee.valka.cz/doc/pdf/182.pdf|Ukázkové zpracování seznamu ztrát]] (od počátku války do 5.4.1915)+[[https://velkavalka.info/projekty/Verlustlisten/verlustlisten_boje_pluku.php?pluk=3325|Kompletní seznam ztrát s místy a daty bojů]]
  
 === 1914 === === 1914 ===
Line 7: Line 7:
   * Bodaczow, Stary Zamość   * Bodaczow, Stary Zamość
 == 4.-11.9. boje v týlu 4. armády == == 4.-11.9. boje v týlu 4. armády ==
-== 12.-25.9. ústup na Dunajec ==+== 12.-25.9. ústup na Białou ==
 == 4.-11.10. postup zpět na San == == 4.-11.10. postup zpět na San ==
   * Medynia Głogowska   * Medynia Głogowska
Line 38: Line 38:
  
 == 26.5.-2.6. dobytí Stryje == == 26.5.-2.6. dobytí Stryje ==
-== 5.-15.6. vyhnání ruskécýh sil z jižního břehu Dněstru ==+== 5.-15.6. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru ==
 == 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==   == 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==  
 == 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě == == 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
Line 81: Line 81:
 (6. horská brigáda, srbské bojiště) (6. horská brigáda, srbské bojiště)
  
-...+[[https://velkavalka.info/projekty/Verlustlisten/verlustlisten_boje_praporu.php?pluk=3325|Kompletní seznam ztrát s místy a daty bojů]] 
 + 
 +=== 1914 === 
 +(v 18divizi) 
 +== 20.-22.8. boje u Priboje == 
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině == 
 +== 18.-30.10. bitva na Romanja Planině == 
 +(od října v Kombinované divizi Goiginger) 
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo == 
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu == 
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země == 
 + 
 +=== 1915 === 
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě == 
 +(od března v 59. divizi) 
 + 
 +(od května v 57. divizi) 
 + 
 +(15.-21.5. přesun na sočskou frontu, italské bojiště) 
 +== 23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u moře == 
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči == 
 +(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště) 
 +== 29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy == 
 +== 6.-11.10. dobytí Bělehradu == 
 +== 12.-17.10. boje jižně od Bělehradu == 
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska == 
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy == 
 +== konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře == 
 + 
 +=== 1916 === 
 +== leden dobytí Černé Hory == 
 +(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště) 
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone == 
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera == 
 +(od června v 59. divizi) 
 + 
 +(na konci června přesun do východní Haliče) 
 +== 3.-4.7. v záloze u Delatynu == 
 +== 4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje == 
 +== 28.7.-8.8. boje v Karpatech == 
 +== 7.-12.8. boje u Stanislavova == 
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva == 
 +== 5.-6.11. boje u Kirlibaby == 
 +== 28.11. boj mezi Botosul a Capul == 
 + 
 +=== 1917 === 
 +== v zimě lokální boje u Kirlibaby == 
 +== 24.-30.7. postup do Moldávie == 
 +== konec července - polovina srpna postup do Bukoviny == 
 +== 14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny == 
 +== druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_108|108. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_108|108. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_81.1584540286.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 15:04 by signumbelli1914