User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ir_81

This is an old revision of the document!


IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor)

Ukázkové zpracování seznamu ztrát (od počátku války do 5.4.1915)

1914

(4. pěší divize, ruská fronta)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
 • Bodaczow, Stary Zamość
4.-11.9. boje v týlu 4. armády
12.-25.9. ústup na Dunajec
4.-11.10. postup zpět na San
 • Medynia Głogowska
14.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
 • Parkoszowice, Morsko

(Kombinovaná brigáda Reymann)

14.-19.12. postup po bitvě u Limanowe

(43. pěší divize)

20.12.-31.12. boje pod Tarnówem
 • Szczepanowice, Pleśna, Janowice

1915

1.1.-31.1. statické pozice pod Tarnówem
 • Janowice

(Kombinovaná brigáda Bolzano)

3.-18.2. ruská ofenziva v Karpatech
 • 3.-7.2. Bystrá, Varechovce, Roškovce
 • 16.-18.2. Varechovce
 • 19.2.-20.3. statické pozice u Roškovců
21.3.-4.4. Velikonoční bitva v Karpatech
 • 21.3.-4.4. boje nad Výravou
2.-8.5. Postup po gorlickém průlomu
 • Dukelský průsmyk

(přesun k Německé Jižní armádě, 8.-12.5.)

26.5.-2.6. dobytí Stryje
5.-15.6. vyhnání ruskécýh sil z jižního břehu Dněstru
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlatou Lipu
14.-19.7. boje na Dněstru
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
14.-15.9. boj u Burkaniva

(brigáda Bolzano přejmenována na 132. brigádu)

31.10. boj u Siemikowic
27.12.-26.1. Novoroční bitva

1916

říjen 1915 - červen 1916 statická fronta na Strypě
 • Burkaniv, Zolotniki
13.-27.8. boje Brusilovovy ofenzivy
okolo 5.10. boje u Berežan
 • Šybalin, Potutory
do března 1917 statické boje u Berežan

1917

březen-červen statické pozice u Koniuch
29.6-1.7. bitva u Zborova
 • Koniuchy
22.-29.7. pronásledování ruských sil ke Zbruči
29.7.-polovina srpna boje u Zbrzyze

(září přesun na italskou frontu, několik provizorních uskupení)

prosinec-leden zimní boje v Alpách
 • Monte Meletta

1918

leden-únor zimní boje v Alpách
 • Monte Sisemol
březen v týlu
duben-květen statická fronta v Alpách
 • Monte Rosso

(6. pěší divize)

15.-19.6. boje na Planině Sedmi obcí
24.6.-15.7. italské protiútoky na Planině Sedmi obcí
10.8., 10.9., 25.10. boje u Asiaga

IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor)

(6. horská brigáda, srbské bojiště)

(od konce roku 1917 součástí nového 108. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_81.1584540286.txt.gz · Last modified: 2020/03/18 15:04 by signumbelli1914