User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
bojova_cesta_ir_8 [2020/03/22 16:32]
signumbelli1914 [IR 8 - odloučený prapor (III. prapor)]
bojova_cesta_ir_8 [2020/03/22 16:39]
signumbelli1914 [IR 8 - odloučený prapor (III. prapor)]
Line 88: Line 88:
 == do 9.10. zahnání rumunských sil z Transylvánie == == do 9.10. zahnání rumunských sil z Transylvánie ==
 (16.10. přidělena do 73. divize) (16.10. přidělena do 73. divize)
 +== 23.10.-25.11. boje podél řeky Alt ==
 +== 1.-6.12. postup do Malého Valašska ==
 +== 7.-14.12. pronásledování do Buzeu ==
 +== 22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat ==
  
- +=== 1917 === 
 +== 6.1. boj u Odobesci == 
 +(v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku) 
 +== 18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči ==
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_108|108. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_108|108. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_8.txt · Last modified: 2020/03/22 16:52 by signumbelli1914