User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_75

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_75 [2020/03/19 18:38]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_ir_75 [2020/03/22 12:20]
signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 == 26.8.-2.9. bitva u Komarówa == == 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské == == 6.-11.9. bitva u Ravy ruské ==
-== 11.-25.9. ústup na Dunajec ​==+== 11.-25.9. ústup na Białou ​==
 == 4.-11.10. postup zpět na San == == 4.-11.10. postup zpět na San ==
 == 14.-28.10. boje na Sanu == == 14.-28.10. boje na Sanu ==
Line 42: Line 42:
 == 10.-23.11. boje u Asiaga == == 10.-23.11. boje u Asiaga ==
 == 23.12. boj na Col del Rosso == == 23.12. boj na Col del Rosso ==
 +(III. a IV. prapor od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_136|136. pěšího pluku]])
  
 === 1918 === === 1918 ===
 (od jara zpět u 19. pěší divize) (od jara zpět u 19. pěší divize)
 == celý rok statická fronta v Tyrolsku == == celý rok statická fronta v Tyrolsku ==
bojova_cesta_ir_75.txt · Last modified: 2020/03/22 12:20 by signumbelli1914