User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_74

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_74 [2020/03/22 17:33]
signumbelli1914 [IR 74 - odloučený prapor (III. prapor)]
bojova_cesta_ir_74 [2020/03/22 19:19] (current)
signumbelli1914 [IR 74 - odloučený prapor (III. prapor)]
Line 60: Line 60:
 === 1914 === === 1914 ===
 (v 1. divizi) (v 1. divizi)
 +== 20.-21.8. boje u Visegradu ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
  
 === 1915 === === 1915 ===
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==
 (od května v 59. divizi) (od května v 59. divizi)
 +== květen-červenec nečinná fronta na Drině ==
 +(21.-25.7. přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== do 10.8. konec druhé bitvy na Soči ==
 +(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)
 +== 29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy ==
 +== 6.-11.10. dobytí Bělehradu ==
 +== 12.-17.10. boje jižně od Bělehradu ==
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska ==
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy ==
 +== konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře ==
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== leden dobytí Černé Hory ==
 (od února v 57. divizi) (od února v 57. divizi)
 +(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště) 
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone == 
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera == 
 +== 16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí == 
 +== 21.-27.7. boje v údolí Fleims ==
 (od srpna v 90. divizi) (od srpna v 90. divizi)
 +== září a říjen boje v údolí Fleims ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== statická fronta v Tyrolsku, bez větších akcí ==
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_121|121. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_121|121. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_74.txt · Last modified: 2020/03/22 19:19 by signumbelli1914