User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_73

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_73 [2020/03/22 17:29]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_73 [2020/03/22 17:31] (current)
signumbelli1914
Line 48: Line 48:
 == 5.-10.11. pronásledování na Piavu == == 5.-10.11. pronásledování na Piavu ==
 == polovina listopadu boje na předmostí u Zenson == == polovina listopadu boje na předmostí u Zenson ==
-(III. prapor od konce roku 1917 součástí [[bojova_cesta_ir_92|92. pěšího pluku]]) 
  
 === 1918 === === 1918 ===
Line 55: Line 54:
 == září boje na Monte Pertica == == září boje na Monte Pertica ==
 == 24.-28.10. obrana Monte Grappa == == 24.-28.10. obrana Monte Grappa ==
 +
 +====== IR 73 - odloučený prapor (III. prapor) ======
 +(strážní služba u AOK)
 +
 +(od konce roku 1917 součástí [[bojova_cesta_ir_92|92. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_73.txt · Last modified: 2020/03/22 17:31 by signumbelli1914